8 tháng 5, 2016

LUẬT KINH TẾ - THƯƠNG MẠI

Mời các bạn sinh viên Trường ĐH Cửu Long tải về các Slide bài giảng môn Luật Kinh tế - Thương mại 30 tiết (tóm lược) và các văn bản: Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Trọng tài Thương mại ...


* Các Slide bài giảng
* Luật Doanh nghiệp 2014
* Luật Phá sản năm 2014
* Luật Trọng tài Thương mại

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét