1 tháng 11, 2014

MDEC - tập hợp sáng kiến, nói và làm

Trần Hữu Hiệp
Ngày 5.11.2014, Diễn đàn Hợp tác kinh tế ĐBSCL lần thứ 8 (MDEC - Sóc Trăng 2014) sẽ khai mạc tại TP.Sóc Trăng với chuỗi 11 sự kiện quan trọng theo chủ đề “Tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (NTM) vùng ĐBSCL”.
Thực tế 7 năm qua cho thấy, MDEC không chỉ là “diễn đàn để nói”, tập hợp các sáng kiến và đề xuất, mà quan trọng hơn là “diễn đàn để làm”, thực thi chính sách thúc đẩy đầu tư phát triển vùng.

Các ghi nhận từ đề xuất của diễn đàn được thể hiện qua quyết định đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi, nguồn nhân lực, thích ứng biến đổi khí hậu. Quyết định số 388/QĐ-TTg ngày 25.3.2010 của Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức MDEC hàng năm. Chương trình hợp tác toàn diện giữa Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và UBND TPHCM được ký kết và thực hiện, góp phần thúc đẩy hợp tác sâu rộng nội vùng và liên vùng. Dự thảo Quy chế thí điểm cơ chế liên kết vùng ĐBSCL do Bộ KHĐT trình Thủ tướng Chính phủ; các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại du lịch chung theo vùng thay cho hoạt động riêng lẻ cũng là kết quả cụ thể từ các kỳ MDEC.
Tuy nhiên, trước yêu cầu tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng NTM và ứng phó với biến đổi khí hậu, MDEC cũng đang đứng trước những thách thức mới. Tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng NTM ĐBSCL cần được bắt đầu từ chính những yếu kém nội tại và tận dụng lợi thế của vùng này trước thách thức cạnh tranh nông nghiệp ngày càng gay gắt, trước tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Hơn cả tái cơ cấu, phải là cuộc lột xác thật sự. Nó phải được tiến hành bằng tư duy, chính sách dài hạn hơn là những đối phó ngắn hạn. Nó phải là quá trình hiện đại hóa các ngành sản xuất nông nghiệp và xây dựng NTM, giúp hàng chục triệu nông dân ĐBSCL vượt qua thách thức, trở thành “doanh nhân nông nghiệp”, làm giàu được bằng nghề nông.
Tái cơ cấu nông nghiệp là một quá trình phức tạp, khó khăn và lâu dài, cần được thường xuyên tổng kết, rút kinh nghiệm để điều chỉnh phù hợp với thực tế trên cơ sở xây dựng một hệ thống giám sát, đánh giá và tham vấn thông tin phản hồi từ các bên liên quan. MDEC cần những sự kiện, nhưng cũng cần phải vượt qua những hoạt động mang tính sự kiện để thực sự trở thành một diễn đàn đối thoại chính sách, đề xuất sáng kiến và vận động thực thi chính sách thiết thực và hiệu quả.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét