27 tháng 9, 2012

Thành lập Tổ công tác Phú Quốc

Hữu Hiệp
Ngày 25.9.2012, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh quyết định thành lập Tổ công tác nghiên cứu cơ chế, chính sách phát triển đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (sau đây gọi tắt là TCT) do ông Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ làm tổ trưởng; 2  phó tổ trưởng gồm: Thứ trưởng Bộ KHĐT Đặng Huy Đông và Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lê Văn Thi. Các thành viên tham gia TCT là lãnh đạo các bộ: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, VHTTDL và Văn phòng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.   
hiepcantho
TCT có nhiệm vụ nghiên cứu các mô hình phát triển đảo trong và ngoài nước, đề xuất chủ trương, cơ chế, chính sách ưu tiên thúc đẩy phát triển đảo Phú Quốc. TCT tăng cường phối hợp với các bộ, ngành và tỉnh Kiên Giang rà soát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách hiện hành của Đảng, Nhà nước về phát triển đảo Phú Quốc và kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế đầu tư phát triển đảo.
Phú Quốc được xem là đảo ngọc, một “Singapore của Việt Nam”. Tuy nhiên, thời gian qua huyện đảo này chưa phát triển tương ứng với tiềm năng, lợi thế, cần tập trung dồn sức đầu tư, tạo động lực thúc đẩy bằng các cơ chế, chính sách đặc thù. Khu kinh tế đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới cũng vừa được Thủ tướng Chính phủ xác định là 1 trong 5 khu kinh tế biển của cả nước được ưu tiên tập trung đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước đến năm 2015 với tổng mức vốn bố trí tối thiểu là 65% tổng nguồn hỗ trợ trong kế hoạch hàng năm và 3 năm, giai đoạn 2013 - 2015.
Ngay trong ngày 25.9 vừa qua, Tổ trưởng TCT đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và bộ phận giúp việc để chuẩn bị triển khai quyết định thành lập, qui chế hoạt động, kế hoạch công tác đến cuối năm 2012 và năm 2013. TCT xác định 4 lĩnh vực bức xúc cần tập trung rà soát, nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển Phú Quốc là: (1) Quy hoạch, cơ sở hạ tầng; (2) Cơ chế tài chính, vốn đầu tư; (3) Phát triển nguồn nhân lực và dịch vụ; (4) Thể chế, mô hình tổ chức, bộ máy. Sau khi tham vấn ý kiến nhà đầu tư, các chuyên gia, góp ý của của các bộ, ngành trung ương và địa phương tại hội nghị sơ kết thực hiện Quyết định 178/2004/QĐ-TTg, dự kiến diễn ra vào dịp khánh thành sân bay quốc tế Phú Quốc cuối năm 2012, các kết quả nghiên cứu sẽ được trình Thủ tướng Chính phủ ban hành. 
Theo lộ trình hướng đến một Phú Quốc “đặc khu hành chính - kinh tế trực thuộc trung ương” vào năm 2020, một vấn đề lớn cũng đang đặt ra là cần một nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị về phát triển đảo Phú Quốc đến năm 2020 để khẳng định quyết tâm chính trị, tập trung mọi nguồn lực biến Phú Quốc thành đảo ngọc thực sự.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét