28 tháng 3, 2012

Chuyện đồng bằng: GIỮ “NỒI CƠM” CỦA QUỐC GIA

Bài trên BÁO LAO ĐỘNG ngày 29-3-2012

Trần Hữu Hiệp
Nghị quyết 08/NQ-CP ngày 26-3-2012 về phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật của Chính phủ đã bàn và tỏ rõ quyết tâm bảo vệ nghiêm ngặt đất trồng lúa. Chính phủ đang lo “Nồi cơm” cho quốc gia.

Đất trồng lúa cần bảo vệ nghiêm nhặt
Đất trồng lúa được xác định không chỉ là tài nguyên quý giá của quốc gia mà còn là tư liệu sản xuất đặc biệt của nông dân, là yếu tố quyết định an ninh lương thực trong nước và góp phần đảm bảo an ninh lương thực thế giới. Quốc hội đã có Nghị quyết chuyên đề bảo vệ 3,81 triệu ha đất trồng lúa như một sự đảm bảo cho tương lai. Chính phủ cũng đang tỏ rõ quyết tâm bằng quy định và chế tài pháp luật trong việc bảo vệ, sử dụng có hiệu quả “tư liệu sản xuất đặc biệt” này. Theo đó, trong trường hợp thật sự cần thiết phải chuyển đổi đất trồng lúa sang mục đích khác, phải “áp dụng qui trình nghiêm ngặt”: lập quy hoạch và thẩm định quy hoạch. Việc chuyển đổi đất lúa phải có sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, có phương án khai thác, cải tạo các loại đất khác để bù đắp lại diện tích đã chuyển đổi. Chính phủ cũng tính đến việc hỗ trợ ngân sách cho địa phương có đất trồng lúa và người trồng lúa; đồng thời kiểm soát chặt việc sử dụng nó cho đầu tư trồng lúa.  Đó là tư tưởng chính của Nghị định Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa đang được Bộ Nông nghiệp khẩn trương hoàn chỉnh trình Chính phủ ban hành.
Bộ Tài nguyên & Môi trường cũng được giao hoàn chỉnh Báo cáo của Chính phủ để trình Quốc hội ban hành ban hành Nghị quyết kéo dài thời hạn sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân khi hàng loạt thửa đất của Chủ sử dụng sắp “hết hạn” vào năm 2013. Theo đó, người sử dụng đất sẽ tiếp tục được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng, sử dụng đúng qui hoạch và pháp luật. Trong thời gian kéo dài đến khi Luật Đất đai (sửa đổi) có hiệu lực, người sử dụng có đầy đủ quyền va 2nghĩa vụ theo qui định. Tuy nhiên, đối với những hộ gia đình, cá nhân đã hoàn toàn tháot ly khỏi nông thôn, nhiều năm không trực tiếp sản xuất nông nghiệp nữa thì quan điểm của Chính phủ là không tiếp tục giao đất lâu dài để tránh lãng phí nguồn tài nguyên.       

1 nhận xét:

  1. Giữ đất lúa là một chủ trương đúng, nhưng giữ được lâu dài hay không vẫn cần vẫn cần có những giải pháp đi kèm, đặc biệt là đất lúa (đất chuyên canh nông nghiệp) vùng ven đô thị. Đất nông nghiệp ven đô thị thời gian qua luôn bị xâm lấn, bởi nhiều lý do. Khi cần thôn tính thì có đủ lý lẽ xem như hợp lý, nhưng lại chứa đựng phục vụ nhóm lợi ích, đặc biệt là nhóm địa ốc (Bất động sản". Nhóm nay thường xuyên tác động vào cơ chế chính sách địa phương, để xóa đất nông nghiệp, trong đó không ít làng hoa cây cảnh hay làng nghề trăm năm biến mất,nghề tryền thông mai một và nghệ nhân ly tán.
    Trường Ca: truongca64@gmail.coM

    Trả lờiXóa