28 tháng 3, 2012

Dự án Cung cấp thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa Châu Đốc thu hút tài trợ từ Quỹ Cô-oét:

Phó Thủ tướng Hoàn Trung Hải vừa có văn bản đồng ý chủ trương kêu gọi Quỹ Cô-oét tài trợ cho dự án Cung cấp thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa khu vực Châu Đốc; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Y tế, UBND tỉnh An Giang để thẩm tra, đánh giá thực trạng xây dựng Bệnh viện đa khoa khu vực Châu Đốc, xác định hạn mức vốn vay ODA cần thiết để kêu gọi quỹ Cô-oét tài trợ ... trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét