27 tháng 6, 2013

ĐBSCL hướng đến nền kinh tế xanh

Diễn đàn Hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long, gọi tắt là MDEC, 2013 sẽ được tổ chức tại Vĩnh Long. Thông điệp của Diễn đàn lần này là ĐBSCL hướng đến nền kinh tế xanh. Qua đó tập hợp những sáng kiến đề xuất những cơ chế, chính sách, giải pháp thích hợp để khai thác tối đa những tiềm năng, lợi thế của vùng theo hướng phát triển kinh tế xanh, nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng trong bối cảnh ứng phó với biến đổi khí hậu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét