30 tháng 6, 2013

Quy hoạch đến năm 2020, ĐBSCL giảm 20 trường, còn 50 trường đại học, cao đẳng

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa ký Quyết định số 37/2013/QĐ-TTg điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng (ĐHCĐ) giai đoạn 2006 – 2020. Theo đó, đến năm 2020 cả nước có 460 trường ĐH và CĐ, gồm 224 trường ĐH và 236 trường CĐ. Mạng lưới trường ĐH, CĐ được phân bố theo 6 vùng. Tập trung nhiều nhất là vùng đồng bằng sông Hồng với 157 trường, kế đến là Đông Nam Bộ 93 trường, Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung 88 trường, trung du miền núi phía Bắc 57 trường, thấp nhất là khu vực Tây Nguyên với 15 trường; ĐBSCL có 50 trường (20 trường ĐH và 30 trường CĐ), so với qui hoạch trước đây giảm 20 trường.
đường đến trường còn xa. Ảnh: hiepcantho

Theo qui hoạch này, đến năm 2020 cả nước phấn đấu đạt 256 sinh viên (SV)/1 vạn dân; khoảng 70% - 80% SV ĐH được đào tạo theo các chương trình nghề nghiệp - ứng dụng, 20% -30% đào tạo theo các chương trình nghiên cứu; đạt bình quân từ 17 đến 26 SV ĐH/1 giảng viên (GV); trình độ tiến sĩ trong GV ĐH đạt 21% 4% trong tổng số GV CĐ. Tổng quy mô đào tạo ĐH và CĐ cả nước đạt khoảng 2.200.000 SV và số chính quy tuyển mới đạt khoảng 560.000.
Quy hoạch cũng đề ra các nhóm giải pháp về đầu tư, huy động vốn, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, tăng cường cơ sở vật chất. Trong giai đoạn 2011 – 2015, tập trung củng cố, tăng cường các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo; giữ ổn định quy mô đào tạo và số lượng SV chính quy tuyển mới; giảm quy mô đào tạo và số lượng sinh viên chính quy tuyển mới hàng năm của các trường không đủ điều kiện bảo đảm chất lượng; tổ chức, sắp xếp lại các trường đã thành lập; triển khai các dự án đã được cấp phép đáp ứng đủ các điều kiện quy định thành lập trường; dừng cấp phép các dự án thành lập trường mới; thu hồi giấy phép đối với các dự án quá hạn; điều chỉnh cơ cấu ngành nghề thông qua việc cho phép mở ngành đào tạo.

Hữu Hiệp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét