10 tháng 6, 2012

Bổ sung hơn 8.128 tỉ đồng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015

Bến Tre và Tiền Giang được bổ sung 202,736 tỉ đồng cho các dự án thủy lợi và y tế
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Quyết định số 699/QĐ-TTg ngày 09-6-2012 giao bổ sung kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ tổng số là 8.128.884 triệu đồng trong giai đoạn năm 2012 – 2015, trong đó năm 2012 là 3.132.542 triệu đồng, vốn tăng chủ yếu do điều chỉnh chính sách các dự án giao thông, thủy lợi, y tế. 4 Bộ: GTVT, NN và PTNT, Y tế và Quốc phòng được giao 7.023.821 triệu đồng, chiếm 86,4% tổng vốn bổ sung; trong đó, năm 2012 là 2.794.635 triệu đồng; 11 tỉnh là Hà Giang, Lào Cai, Thái Nguyên, Hưng Yên, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Tiền Giang, Bến Tre được giao bổ sung 1.105.063 triệu đồng, chiếm 13,6% tổng vốn bổ sung; trong đó, năm 2012 là 337.907 triệu đồng. Trong đó, Bến Tre và Tiền Giang được bổ sung 202,736 tỉ đồng cho các dự án thủy lợi và y tế.
Hữu Hiệp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét