10 tháng 6, 2012

Sở hữu đất đai - cần sự chính danh


Đón đọc Đại Đoàn Kết số 77 ra ngày 17-3-2012 (16/03/2012)
Đại Đoàn Kết số 77 ra ngày 17-3-2012 trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc những tin, bài chính sau đây:
* Trang 12, tiếp chuyên mục Đất đai, pháp luật, người dânsố báo ra ngày thứ bảy 17-3-2012 có bài Sở hữu đất đai - Cần sự chính danh của Vụ trưởng Vụ KT - XH - Ban chỉ đạo Tây Nam bộ Trần Hữu Hiệp. Từ thực tiễn thực hiện Luật Đất đai trong thời gian qua, tác giả đã nêu lên 2 vấn đề. Đó là vấn đề nhận thức lại khái niệm "chế độ sở hữu toàn dân" về đất đai và "chính danh" cho hình thức sở hữu tư nhân về đất đai đang tồn tại trong thực tế dưới dạng này hay dạng khác nhưng chưa được thừa nhận. Trên cơ sở phân tích chế độ sở hữu toàn dân về đất đai, tác giả cho rằng cần có sự phân biệt khái niệm "đất đai", có nghĩa trừu tượng thuộc chế độ sở hữu toàn dân và khái niệm thửa đất, miếng đất... có nghĩa cụ thể thuộc một hình thức sở hữu. Theo tác giả, việc không xác định rõ hai khái niệm nói trên đã dẫn đến tình trạng một mặt, cản trở một phần sự phát triển kinh tế nói chung cũng như quá trình làm giàu của nông dân; mặt khác, dễ dẫn đến sự "lách luật", lạm dụng, lạm quyền của các cơ quan quản lý đất đai. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét