2 tháng 6, 2012

LUẬT SO SÁNH


1. Slide Bài giảng LUẬT SO SÁNH (Phần I) - ThS. Trần Hữu Hiệp
2. Slide Bài giảng LUẬT SO SÁNH (Phần II) - ThS. Trần Hữu Hiệp
3. Giáo trình LUẬT SO SÁNH - TS. Nguyễn Ngọc Điện
4. Giáo trình LUẬT SO SÁNG - ThS. Tăng Thanh Phương
(Có 2 tài liệu được tải về trên mạng của Trường ĐH Cần Thơ được sử dụng vì mục đích phi lợi nhuận. Chân thành cáo lỗi tác giả do chưa xin phép trước).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét