8 tháng 2, 2012

Sát thủ dòng Mekông

Sông Mekông dài 4.900km, chảy qua sáu nước Trung Quốc, Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Ước tính tiềm năng thủy điện dòng chính sông Mekông là 53.000MW, riêng ở hạ lưu vực, nơi dòng sông chảy qua các nước Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam, tiềm năng thủy điện của các phụ lưu có thể cung cấp thêm 35.000MW nữa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét