26 tháng 2, 2012

VINAFOOD II triển khai thu mua 3,8 triệu tấn lúa

Tổng Công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood II) vừa có văn bản báo cáo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ về tình hình triển khai thu mua lúa gạo vụ Đông Xuân 2011-2012 tại ĐBSCL. Theo đó, Vinafood đã chỉ đạo cho 24 đơn vị thành viên tổ chức mạng lưới đang thu mua 3,8 triệu tấn lúa gạo qui thóc. Đồng thời đề xuất Chính phủ cho phép thành viên Hiệp hội tổ chức thu mua 2 triệu tấn lúa gạo qui thóc với giá thu mua không dưới 5.000 đ/kg. Tình hình thị trường lúa gạo xuất khẩu những tháng đầu năm 2012 gặp nhiều khó khăn nhưng Vinafood II đang tích cực tìm thị trường, đảm bảo thực hiện đủ và vượt số lượng lúa gạo thu mua được Hiệp hội Lương thực phân bổ với giá có lợi cho nông dân.
Hữu Hiệp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét