15 tháng 2, 2012

Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long đến 2020, định hướng đến 2030

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
Đến 2015, xóa bỏ hết cầu khỉ tại đồng bằng sông Cửu Long - Ảnh minh họa

Hình thành 5 hành lang vận tải chủ yếu
Mục tiêu đặt ra đến năm 2020, khối lượng vận tải hành khách đạt 450 - 500 triệu lượt hành khách/năm với tốc độ tăng trưởng bình quân 5,1%/năm, trong đó năng lực thông qua các cảng hàng không - sân bay trong vùng khoảng 11,8 triệu hành khách năm 2020. Vận tải hành khách công cộng tại thành phố Cần Thơ đạt tỷ lệ từ 10% - 15% nhu cầu đi lại và tại các thành phố khác trong vùng đạt tỷ lệ từ 5% - 10% nhu cầu đi lại.
Lượng hàng hóa đạt khoảng 100 - 110 triệu tấn/năm với tốc độ tăng trưởng bình quân 8,1%/năm, trong đó lượng hàng hóa thông qua các cảng biển đến năm 2020 khoảng 58,5 triệu tấn/năm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét